Teorihjälp 

13

Undervisning med lärare

För dig som skulle behöva lite extra hjälp och eventuellt har läs- och skrivsvårigheter erbjuder vi möjligheten att arbeta med teori enskilt med en lärare.

Du bokar tid genom att ringa trafikskolan.

Pris 250 kr/tim.